แบบบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์อบรม


แบบบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

หากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าว มายังอีเมลของสำนักวิทยบริการฯ 

ได้ที่ lib@rmu.ac.th

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2021-07-09 22:40:21 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง