บริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RMU Library Catalogs (OPAC)

  

One search หรือ Single search ในที่นี้หมายถึง ระบบการสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ของบริษัท EBSCO

ซึ่งเป็นระบบการสืบค้นสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ด้วยการพิมพ์คำค้นภายในหน้าจอเดียว

แต่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูล และเอกสารฉบับเต็ม (Full text)
หนังสือแนะนำ


ประชาสัมพันธ์


กิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 255182 ครั้ง