สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด WEB OPAC
ONE Search@
Rajabhat Mahasarakham University

หนังสือแนะนำ


ประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
ขั้นตอนการปลดหนี้กับสำนักวิทยบริการฯ
แบบบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์อบรม
ขอเชิญใช้บริการห้องค้นคว้าอาจารย์และบัณฑิตศึกษา
VPN-RMU อยู่ที่บ้านอยากเชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ทำยังไงนะ
ขอเชิญใช้บริการยืมหนังสือออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมกัน
โรงพิมพ์ RMU Press รับทำปฏิทินปีใหม่ 2564
ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าใช้งานฐานข้อมูลของ EBSCO ที่ทางสกอ. บอกรับของปี 2564
กิจกรรมบอกรักแม่ให้โลกรู้

กิจกรรม


ระบบสารสนเทศ


ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 137675 ครั้ง