สายตรงผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผศ.ดร.ไปรมา เฮียงราช


ผศ.ดร.ไปรมา เฮียงราช

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์.: (ภายใน) 262

Email : Praima@rmu.ac.th


ข้อตกลงเบื้องต้น


1. ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เช่น การเรียนการสอน หรือข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัยฯ
2. ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ
3. ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย ท่านต้อง ระบุชื่อ-นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน เท่านั้น หากต้องการให้ตอบกลับและต้องกรอกข้อมูลให้ครบ


*** หมายเหตุ***
        1. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
© 2020 ลิขสิทธิ์เป็นของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม