สรุปผลการตรวจสอบภายใน (พิเศษ) จากกระดาษทำการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายใน (พิเศษ) จากกระดาษทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยรับตรวจโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้เข้าตรวจสอบกิจการของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่  ๓๐  สิงหาคม  - ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔  ในวันพุธที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๔
โพสวันที่ 2021-10-01 16:40:31 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง