สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สอนออนไลน์อย่างไรให้ปัง” รุ่น 1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หลักสูตร “สอนออนไลน์อย่างไรให้ปัง” รุ่น 1 โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ 2021-05-28 09:04:39 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง