สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ผู้บริหาร พร้อมทั้งบรรณารักษ์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ใน  วันศุกร์ที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๓  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ถนนสุขุมวิท ๑๑  กรุงเทพมหานคร
โพสวันที่ 2020-09-24 16:02:41 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th