สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 19

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 19  เข้าเยี่ยมงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และนิทรรศการถาวรหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
โพสวันที่ 2020-08-21 09:28:45 || โดย Ruschanee

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th