สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ห้องสมุดจัดกิจกรรม 5 ส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม 5 ส. ช่วงโควิด 2019 ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 


โพสวันที่ 2020-06-19 10:39:12 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th