สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอเชิญใช้บริการห้องค้นคว้าอาจารย์และบัณฑิตศึกษา


ขอเชิญใช้บริการห้องค้นคว้าอาจารย์และบัณฑิตศึกษา
ช่วงนี้ต้องสอนออนไลน์ แต่ยังไม่พร้อม สำนักวิทยบริการฯ มีบริการห้องค้นคว้าเดี่ยว คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต พร้อมมีเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งาน Google meet, ZOOM เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของท่านค่ะ

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2021-01-14 15:37:22 || โดย ARIT_admin

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง