ขอเชิญใช้บริการยืมหนังสือออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมกัน


การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing เป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่นำมาใช้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักวิทยบริการฯ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยบริการยืมหนังสือออนไลน์

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2023-09-14 08:56:54 || โดย ARIT_admin

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง