สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าใช้งานฐานข้อมูลของ EBSCO ที่ทางสกอ. บอกรับของปี 2564

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าใช้งานฐานข้อมูลของ EBSCO ที่ทางสกอ. บอกรับของปี 2564 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใช้ ฐานข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทุกฐานจะสามารถใช้งานได้ถึงสิ้นปี 2564 ยกเว้น eBooks University Collection (ใช้ได้ถึงสิ้นปี 2563 นี้เพราะเป็นการทดลองใช้) ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ https://search.ebscohost.com/login.aspx? หรือที่ https://arit.rmu.ac.th


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2020-11-06 15:28:03 || โดย ARIT_admin

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง