สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบประเมินผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมิน 360 องศา สำหรับประเมินผู้บริหารและบุคลากร   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบประเมิน กรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7GI8mMG3OwJeQOeVYBWO0DBRZ51SlLiGF9AEdx_HzHUltOg/viewform


แบบประเมิน 360 องศา ตำแหน่งผู้บริหาร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4_G_BjeZDfO60O39s0NmWY8sT4CeW5dN9fH5oAjQ9yMD5Cg/viewform


แบบประเมิน 360 องศา ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmgJssD_dfOYJlbq1NTIOi7UNZWHHiXpRtOhK0PaGX1dOvQw/viewform


แบบประเมิน 360 องศา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPVZgKIRx7DnUXfz0tw0lXqiTdyoaNtO-8HTnvHfzSrV9sA/viewform


แบบประเมิน 360 องศา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeewqd1fUblpK3F2lULMjjc1CqGEbqzRgBaJz7jHYvaURPHpg/viewform


แบบประเมิน 360 องศา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPhZ7Y1uq92Sa_7OBQcvfNO1F20XgsXwykmw00mw9lUQctXQ/viewform


แบบประเมิน 360 องศา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxvac22qYI0UB2UJDsR5jNvJTUS_CQUPEe6HGqc4Pd9ePuUg/viewform


แบบประเมิน 360 องศา นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXNziFze_GWSEYBOsh1_DpDlc38tOjxqRg3VCmQR6Ge9MZHA/viewform


แบบประเมิน 360 องศา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiewZB24v5zWiuh5FPvtQVM8IMFPnG2eKrOgwXZfgFhnGP6Q/viewform


แบบประเมิน 360 องศา ตำแหน่งคนงาน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX9YxGEKBNp2tEf7ZAzBISedXRx1ItApVCXUmmtJMBrWublQ/viewformหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2020-07-13 10:34:32 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th