สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาและ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักพิมพ์ Gale เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness
https://bit.ly/3bdKOZ0

ฐานข้อมูล Gale in Context: Global Issues
https://bit.ly/2U65qNe

ฐานข้อมูล Gale in Context: Science
https://bit.ly/3b9X9xt


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

https://www.gale.com/…/1-handbook-of-covid-19-prevention-an…

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace
https://www.gale.com/…/covid-19-epidemic-prevention-and-con…


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2020-06-04 13:31:43 || โดย orawan

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th