สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอเชิญใช้บริการยืมหนังสือออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมกัน

การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing เป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่นำมาใช้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักวิทยบริการฯ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยบริการยืมหนังสือออนไลน์ 


หมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2021-01-07 14:38:02 || โดย ARIT_admin

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th