ขอเชิญชวนใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ : Engineering Source

ขอเชิญชวนใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ :  Engineering Source

Engineering Source คือฐานข้อมูลชั้นนำสำหรับมืออาชีพ และ นักวิจัยในทุกสาขาของวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในที่นี้รวมถึง ชีวการแพทย์ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และ ซอฟต์แวร์ โดยฐานข้อมูลประกอบไปด้วยวารสารวิศวกรรมฉบับเต็ม นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้า รวมถึงหนังสือ เอกสารการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย   สืบค้นได้ที่ https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=egs

 หากใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานผ่านระบบ VPN


หมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2023-10-19 08:46:27 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง