ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคนจะไม่รับไม่ให้ของขวัญ ของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคนจะไม่รับไม่ให้ของขวัญ ของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

คลิกเพื่อดาวโหลด


หมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2022-12-27 07:12:42 || โดย took

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง