สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล (มาตรฐาน ICDL)

กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล (มาตรฐาน ICDL)

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปีกาารศึกษา 2565


หมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2022-08-21 12:57:59 || โดย took

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง