สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บริการนำส่งหนังสือ (Book delivery service)

บริการส่งหนังสือถึง อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษา และสมาชิกบุคคลภายนอกประเภทยืมได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
โพสวันที่ 2021-11-24 11:30:50 || โดย somsak.l

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง