สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการขยายเวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการฯได้ขยายเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-18.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 8.30-18.00 น. โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ มีระบบเช็คการเข้า-ออกห้องสมุด จุดวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย ระบบฆ่าเชื้อหนังสือทุกเล่มที่รับคืนกลับมา การทำความสะอาดทุกห้องทุกชั้นภายในอาคารแม้ไม่มีผู้ใช้บริการ ส่วนบุคลากรที่ทำงานในห้องสมุดก็ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งบุคลากรรับวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ 90
โพสวันที่ 2021-11-24 11:40:24 || โดย somsak.l

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง