สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สวบ.ร่วมงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สวบ.ร่วมงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องรองศาสตราจารย์ ดร สมเจตน์ ภูศรี  ชั้น 5 อาคาร 42 พรรษา
โพสวันที่ 2021-10-01 17:02:58 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง