สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
โพสวันที่ 2021-05-15 12:17:10 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง