สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนผดุงนารี เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน

คุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการ ฯ และบุคลากร  ให้การต้อนรับ คณะครู  นักเรียน โรงเรียนผดุงนารี จำนวน 45 คน   เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ  แนะนำการสืบค้นข้อมูล ศูนย์สารสนเทศอาเซียน หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2550 และการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด   ซึ่งน้อง ๆได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  วันพุธที่ 23 ธันวาคม  2563  
โพสวันที่ 2020-12-23 11:32:44 || โดย Ruschanee

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th