สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานในด้านกระบวนการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานในด้านกระบวนการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ ของงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย โดยมีคุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอ พร้อมนำชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2550 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 
โพสวันที่ 2020-12-22 15:37:31 || โดย Ruschanee

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th