สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวนตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหน่วยงาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 
โพสวันที่ 2020-12-22 15:08:11 || โดย Ruschanee

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th