สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้  ตกแต่งต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่  21 ตุลาคมของทุกปี ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533   ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติด้วย
โพสวันที่ 2020-11-07 19:09:56 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th