สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ต้อนรับกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ กรรมการประเมินฯ และ ท่าน ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์ เข้าตรวจเยี่ยมโดยมี ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ และผู้บริหารให้การต้อนรับกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ในการตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ขอบคุณท่านกรรมการสำหรับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ วันที่ 2 กันยายน 2563
โพสวันที่ 2020-09-03 11:19:02 || โดย Ruschanee

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th