สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อบรมการใช้โปรแกรม Zotero เพื่อการจัดการบรรณานุกรม

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ZOTERO ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจเกษตร จำนวน 14 คน โดยมีคุณชลธิชา อาจประดิษฐ์ เป็นวิทยากรในการอบรมโปรแกรม ZOTERO ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการทำบรรณานุกรม เพื่อใช้ประโยชน์ในรายวิชาการวิจัยทางด้านสาขาบริหารธุรกิจเกษตร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 256 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
โพสวันที่ 2020-08-18 11:13:30 || โดย Ruschanee

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th