สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมทบทวนผลการประเมินประกันคุณภาพหลังการปฎิบัติงาน (After Action Review: AAR)

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประชุมทบทวนผลการประเมินประกันคุณภาพหลังการปฎิบัติงาน (After Action Review: AAR)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
โพสวันที่ 2020-07-20 15:37:20 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th