ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562  ณห้องประชุมชั้น 4 วันที่ 15 กรกฎาคม  2563 
โพสวันที่ 2020-07-16 09:30:16 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th