สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมใหญ่บุคลากร ซักซ้อมเตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมใหญ่บุคลากร ซักซ้อมเตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ 2020-06-19 10:18:18 || โดย ARIT_admin

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th