สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ฯ

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ฯ เพื่อชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเข้าปรับปรุงข้อมูลให้เว็บไซต์ให้ทันสมัย
โพสวันที่ 2020-06-19 10:29:59 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th