สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ฯ

ประชุมคณะกรรมการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อเตรียมความสำหรับการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2562

โพสวันที่ 2020-06-19 10:26:15 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th