ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวบ.

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่่ 26 มิถุนายน 2567  เวลา 14.00 น.

โพสวันที่ 2024-06-27 06:34:20 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง