พิธีส่งมอบงานศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไปรมา เฮียงราช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการคือหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล” ที่ย้ายไปสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และอาจารย์ปริญญา ทองคำ เป็นผู้รับมอบ ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.
โพสวันที่ 2024-06-24 04:19:23 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง