ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 256

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย พรพัชรพงศ์   ประธานกรรมการ
นางสาวเพ็ญนภา พุดสุด      กรรมการ
นางสาวปภาดา ธรรมจันทา  กรรมการ
นายสุวิทย์ ทัพสุริย์              กรรมการ
นายคาวี หวานแท้               กรรมการ
นางสุจิตรัตน์ ภูศรีฤทธิ์         กรรมการและเลขานุการ
โพสวันที่ 2023-10-06 04:01:23 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง