พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการจัดทำเครือข่าย ศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่งและได้นำผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัยพระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม วัดพุทธวนาราม” หรือ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 4x4bet
โพสวันที่ 2023-09-20 11:26:44 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง