อบรมให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ ฯ ได้จัดอบรมให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ได้จัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 4 "การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint และ Microsoft Excel" โดยมี อาจารย์ ดร.วณิชา สาคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์ ดร. ชุมแพร บุญยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุด เป็นวิทยากร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
โพสวันที่ 2023-03-30 04:24:02 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง