โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ  2566

วิทยากรโดย คุณชูชาติ ราชจันทร์  วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
โพสวันที่ 2023-02-14 09:38:13 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง