กิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 27

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00-09.30 น. สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 27 เพื่อสรุปประเด็นการทำงานสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการทำงาน รวมถึงการวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายการทำงานที่ตรงกันและเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานต่อไป บาคาร่า
โพสวันที่ 2023-09-20 11:40:09 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง