กิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 20

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-10.0 น. สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 20 เพื่อสรุปประเด็นการทำงานสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการทำงาน รวมถึงการวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายการทำงานที่ตรงกันและเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานต่อไป
โพสวันที่ 2022-10-27 02:56:26 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง