ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 

ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์
โพสวันที่ 2022-09-30 04:16:33 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง