กิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 18

กิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 18

    วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00-09.30 น. สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 18
โดยผศ.ดร.ไปรมา เฮียงราช ผู้อำนวยการ เพื่อสรุปประเด็นการทำงานสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคการทำงาน รวมถึงการวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายการทำงาน
ที่ตรงกันและเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานต่อไป

โพสวันที่ 2022-09-23 08:43:08 || โดย paphada

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง