สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มอบใบประกาศนียบัตร

มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดการเล่านิทานและครูผู้ฝึกสอนที่เข้ารวมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์ห้องสมุด


โพสวันที่ 2022-09-20 10:31:33 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง