สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการเขียนบรรณานุกรม

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการเขียนบรรณานุกรม ผ่านโปรแกรม Google Meet ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 93 คน ในวันที่ 1 ส.ค. 65 โดยอาจารย์ณิชาภา ยศุตมธาดา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
โพสวันที่ 2022-08-02 07:30:37 || โดย somruedee

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง