สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอบรมแนวทางการสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัลและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
โพสวันที่ 2022-08-02 06:49:35 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง