ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สป.อว. บอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา
ขั้นตอนการปลดหนี้กับสำนักวิทยบริการฯ
แบบบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์อบรม
ขอเชิญใช้บริการห้องค้นคว้าอาจารย์และบัณฑิตศึกษา
VPN-RMU อยู่ที่บ้านอยากเชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ทำยังไงนะ
ขอเชิญใช้บริการยืมหนังสือออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมกัน
ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าใช้งานฐานข้อมูลของ EBSCO ที่ทางสกอ. บอกรับของปี 2564
กิจกรรมบอกรักแม่ให้โลกรู้
แบบประเมินผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)
6 มาตรการที่สำนักวิทยบริการฯ จัดเตรียมพร้อม! ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่แบบ New Normal
ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง