วิธีเชื่อมต่อ VPN

*Username and Password ที่ใช้ในระบบ VPN เป็นรหัสผ่านตัวเดียวกับที่ใช้ในระบบพิสูจน์ตัวตนมหาวิทยาลัยฯ
*สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าใช้ระบบ VPN สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม